Despre noi

 

Asociatia Y.E.S. (Youth Evolution to Success) este o organizație non-guvernamentală, non-profit, apolitică și autonomă.

Asociaţia are autonomie deplină şi conlucrează cu instituţii, societăţi, reţele şi asociaţii la nivel local, naţional şi internaţional, cu persoane fizice sau juridice, etc, în vederea atingerii scopului pentru care a fost creată.

 

Echipă

Președinte: Ioan-Vlăduț NUȚU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vicepreședinte: Mirela-Andreea TODORAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar: Elena-Carmen NOVAC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Departament Educational: Cristina PAISA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trezorier: Răzvan PRODAN

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Scop

Scopul asociației este de a dezvolta și implementa activități culturale, educaționale, sportive și artistice care vizează dezvoltarea comunității și care contribuie la dezvoltarea socială și personală a acestuia.

 

Obiectivele Y.E.S.

Obiective generale

 • ajutor umanitar pentru copiii si tinerii orfani, abandonaţi, cu handicap fizic sau psihic;
 • creareade condiţii umane pentru copiii, tinerii si adulţii cu nevoi sociale şi de sănătate;
 • reintegrarea socială, şcolară şi profesională a copiilor si tinerilor lipsiţi de condiţii corespunzătoare de creştere;
 • informare şi consultanţă pentru apărarea drepturilor omului şi protecţie socială;
 • promovarea conceptului de egalizare a şanselor şi participare la viaţa comunităţii;
 • sprijin oferit tinerilor cu nevoi, prin programe educaţionale şi de ocrotire;
 • sprijin acordat comunităţilor izolate în vederea dezvoltării comunitare;
 • sprijin acordat adulţilor, prin programe de suport, în vederea reconversiei profesionale;
 • desfăşurarea de proiecte locale, naţionale si internaţionale;
 • suport pentru activităţile culturale, artistice si creative din comunităţi;
 • reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
 • îmbunătaţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
 • reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă;
 • elaborare sau  revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare).

 

Obiective specifice

 • identificarea, evaluarea şi susţinerea copiilor si tinerilor cu nevoi reale din orfelinate, spitale, familii dezorganizate sau cu situaţie materială precară;
 • aplicarea unor programe educaţionale si de suport pentru tinerii din mediul rural si urban, prin training-uri, workshop-uri, sesiuni de informare și conștientizare, tabere de vară și de iarnă, excursii, drumeții, școli de vară și de iarnă, sesiuni de comunicări ștințifice, etc.;
 • consiliere pe probleme de educaţie şi comportament;
 • identificarea, evaluarea şi susţinerea copiilor supradotaţi, fără posibilităţi materiale;
 • realizarea unui parteneriat cu Asociaţii, reţele si organizaţii de profil, din ţară şi străinătate;
 • desfăşurarea unor activităţi şi servicii generatoare de fonduri necesare bunului mers al Asociaţiei;
 • activităţi de consultare, conştientizare, informare, instruire şi creştere a capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii naturale protejate;
 • orice alte activităţi necesare realizării scopului prevăzut în Statut şi în Actul Constitutiv în limitele acestora şi a legislaţiei în vigoare.

Newsletter

Pentru a primi informatii despre lansarea unui curs, te rugăm sa te inscrii la newsletter-ul nostru:
Veți primi aproximativ un email pe săptămână. Noi nu facem spam sau vindem informațiile dvs.
Please wait

Parteneri

 

 YESacademy

tabereleYES

rotaract

availableon.net - Online Agency